Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

niaachniaach

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
niaachniaach
8713 3999
niaachniaach
nie pozwól, by ktoś mi Cię zabrał
Reposted fromeklerrka eklerrka viastarryeyed starryeyed
2566 aabe 500

wygasniecie-cierpienia:

not my photo

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
niaachniaach
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viastarryeyed starryeyed
niaachniaach

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

niaachniaach
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów...
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted fromalicemeow alicemeow viastarryeyed starryeyed
niaachniaach

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
1571 542e 500
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca.
— Nowegian Wood, H. Murakami
Reposted fromaillie aillie viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
niaachniaach
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
Reposted fromnaasty naasty viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
To głupie z mojej strony, że tak bardzo przywiązałam się do jednej osoby. Teraz płacę za swój błąd.
— Love, Rosie
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl