Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

niaachniaach
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca.
— Nowegian Wood, H. Murakami
Reposted fromaillie aillie viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
niaachniaach
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
Reposted fromnaasty naasty viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
To głupie z mojej strony, że tak bardzo przywiązałam się do jednej osoby. Teraz płacę za swój błąd.
— Love, Rosie
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
r.o.z.p.a.d.ł.a.m się..
— poskładaj mnie..
Reposted fromstarryeyed starryeyed
niaachniaach
9632 0642
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavitek vitek
niaachniaach
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
3697 6f88
niaachniaach
5637 770b
Reposted fromvitek vitek
niaachniaach
2076 8d45
Reposted fromvitek vitek
niaachniaach
2078 aae1
Reposted fromvitek vitek
niaachniaach
7500 a534
Reposted fromlittlefool littlefool viavitek vitek
niaachniaach
0621 bf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavitek vitek
niaachniaach
3337 e031
Reposted fromvitek vitek
niaachniaach
niaachniaach
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
niaachniaach
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
niaachniaach
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl