Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

niaachniaach
Chciałabym czuć, ze chociaż troche jestem Ci potrzebna.. że chociaż troche chcesz żebym byla.. że chociaż troche Ci na mnie zależy..
— Chociaż trochę..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viamojenastroje mojenastroje

April 26 2017

niaachniaach
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viatheotherjames theotherjames
niaachniaach
daj się, kurwa, poznać
— C.
Reposted fromxvcth xvcth viauciekam uciekam
niaachniaach
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
niaachniaach
Popełniam kolejną zbrodnię
- czekam na Ciebie.
— Kaja Kowalewska
niaachniaach
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
niaachniaach
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
— the first time

February 26 2017

niaachniaach

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
niaachniaach
8713 3999
niaachniaach
nie pozwól, by ktoś mi Cię zabrał
Reposted fromeklerrka eklerrka viastarryeyed starryeyed
2566 aabe 500

wygasniecie-cierpienia:

not my photo

Reposted fromMigotliwa Migotliwa viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viastarryeyed starryeyed
niaachniaach
niaachniaach
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viastarryeyed starryeyed
niaachniaach

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

niaachniaach
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów...
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted fromalicemeow alicemeow viastarryeyed starryeyed
niaachniaach

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl